Betonové jímky slouží k shromažďování (jímání) odpadních vod z objektů a dešťové vody. Velké využití mají také v živočišné výrobě k jímání fekálií.

Betonové jímky se umísťují pod zem u domu tam, kde není k dispozici veřejná kanalizace. Narodíl od betonových septiků musí být vždy vodotěsné.

Vyrábí se z prefabrikovaných železobetonových nádrží a skládají z kruhové nádrže, horního a spodního dílu jímky. V horním dílu jímky je vstupní otvor do jímky a zároveň je v něm vyvrtán přítokový otvor do jímky. Výška jímky se vyrábí v různých velikostech. Jednotlivé díly jímky lze na sebe nastavovat nebo je propojovat a tím zvětšit požadovaný objem. Betonové jímky jsou velice odolné, variabilní, snadno se usazují a dají se okamžitě využívat. Jsou vyrobeny z nepropustného betonu.

Jímky se dopravují pomocí nákladního automobilu a usadí se autojeřábem do připraveného výkopu. Výkop musí být předem připraven k usazení jímky. Dno výkopu se vyrovná sypkým materiálem. Poté se jímka usadí a obsype sypkým materiálem nebo zeminou bez kamenů. Horní a spodní díl jímky se spojí montážní pěnou.

Jímky jsou dimenzovány tak, aby bylo možno je přejet osobními automobily. Další výhodou jímek je nízká cena, jednoduše a rychle se montuje, nevyplave při výskytu spodních vod, nevyžadují žádné stavební úpravy na rozdíl od plastových jímek.

jimkz na kejdu jimkz na zakazku jimky vyrobene